Final report

The study has now been completed. Consult the final report as well as subsequent work prepared by the EU institutions. Thank you all for your valuable contributions that have helped us develop the study!

Final report

The study has now been completed. Consult the final report as well as subsequent work prepared by the EU institutions. Thank you all for your valuable contributions that have helped us develop the study!

previous arrow
next arrow

BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

Apie ES bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemą (BLS)

Nuo 1971 m. galiojanti ES BLS sistema suteikia galimybę į ES rinką lengviau patekti prekėms, eksportuojamoms iš besivystančių šalių, kadangi vienašališkai (t. y. vienpusiu pagrindu) pašalina arba sumažina importo tarifus. BLS paskirtis – palengvinti patekimą į ES rinką, taip palaikant tvarų ekonominį, socialinį ir aplinkos vystymąsi besivystančiose šalyse, ypač skurdžiausiose ir labiausiai pažeidžiamose, siekiant pagrindinio tikslo – mažinti skurdą.

BLS sudaro trijų tipų susitarimai su įvairiomis pagalbą gaunančiomis šalimis ir numatantys skirtingą lengvatų lygį:

  1. StandartinėBLS mažas ir mažesnes nei vidutines pajamas gaunančioms šalims taikomi sumažinti arba visai netaikomi muitų tarifai – pagal maždaug du trečdalius ES tarifų pozicijų. Šis susitarimas dabar (2019 m.) sudarytas su 15 pagalbą gaunančių šalių.
  2. Pagal specialią skatinimo už tvarų vystymąsi ir gerą valdymą sistemą BLS+ „pažeidžiamoms“ mažas ir mažesnes nei vidutines pajamas gaunančioms šalims, kurios ratifikavo ir įgyvendina 27 tarptautines konvencijas žmogaus ir darbo teisių, aplinkos apsaugos ir gero valdymo srityse, tie patys tarifai sumažinami iki 0 %. Šiuo metu BLS+ taikoma 8 pagalbą gaunančioms šalims.
  3. Susitarimas „Viskas, išskyrus ginklus“ (VIG) šiuo metu sudarytas su 48 pagalbą gaunančiomis šalimis. Visų prekių, išskyrus ginklus ir amuniciją, importui iš mažiausiai išsivysčiusių šalių muitai ir kvotos netaikomi.

Apie ES BLS apžvalgą ir šį tyrimą

Dabartinis teisinis BLS pagrindas yra 2012 m. spalio 25 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 978/2012, kuris baigs galioti 2023 m. pabaigoje. Jei nebus priimtas naujas BLS reglamentas, standartinė BLS ir BLS+ nustos galioti ir importui iš dabartinių pagalbą gaunančių šalių bus taikomi įprasti ES tarifai. Toliau bus taikomas tik VIG. Atsižvelgiant į tai, kiek pagalbą gaunanti šalis eksportuoja į ES, ši situacija gali neigiamai paveikti pagalbą gaunančių šalių augimą, užimtumą ir investicijas į tokias šalis.

BLS laikotarpio vidurio vertinimas (publikuotas 2018 m. spalį) parodė, kad dabartinė sistema yra labai efektyvi ir įgyvendina numatytus tikslus. 2019 m. kovą Europos Parlamento patvirtintoje su teisėkūra nesusijusioje rezoliucijoje taip pat patvirtintas teigiamas BLS reglamento poveikis ir pateiktos įvairios jo peržiūros rekomendacijos. Pastarosios yra susijusios su eksporto diversifikavimo skatinimu, aplinkosaugos standartų tobulinimu, suinteresuotųjų subjektų įtraukimu ir geresniu BLS įgyvendinimo stebėjimu.

Europos Komisija parengs poveikio vertinimą, kuriuo bus tiriamas įvairių naujojo ES BLS reglamento elementų galimų politikos variantų poveikis ekonomikos, socialiniams bei aplinkos aspektams ir žmogaus teisėms. Atliekant tyrimą, kurį vykdo konsorciumas, vadovaujamas Vokietijoje įsikūrusios ekonominių tyrimų ir konsultavimo bendrovės „BKP Economic Advisors“, poveikio vertinimas bus atliekamas analizuojant kelių tobulinimo variantų, nustatytų atliekant įvertinimo darbą, poreikį ir jų santykinius privalumus bei trūkumus.

Tyrimas pradėtas 2019 m. gruodį, darbas vyks 10 mėnesių. Komanda parengs tris pagrindines ataskaitas, kurios bus paskelbtos šioje svetainėje ir prieš užbaigiant bus aptartos su suinteresuotaisiais subjektais.

Study Timeline

December 2019

Kick-off

The kick-off meeting with the Commission was held on 12 December 2019 and launched the inception phase, during which the methodology is finalised.
February 2020
06 May 2020

Civil society dialogue meeting

Webinar with the EU civil society to discuss the draft inception report. Progress meetings with the European Commission and the EU Member States' expert group will also be held.
mid-May 2020

Final inception report

The report will be published on this website.
February-15 July 2020
January 2021

Interim Report

The interim report will be published to provide an update of the research status and to invite comments from stakeholders.
January 2021

Progress meetings

Progress meetings with the European Commission, the EU Member States' expert group and civil society to discuss the interim report.
March 2021
June 2021