Final report

The study has now been completed. Consult the final report as well as subsequent work prepared by the EU institutions. Thank you all for your valuable contributions that have helped us develop the study!

Final report

The study has now been completed. Consult the final report as well as subsequent work prepared by the EU institutions. Thank you all for your valuable contributions that have helped us develop the study!

previous arrow
next arrow

BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

Dwar l-Iskema Ġeneralizzata ta’ Preferenzi (SĠP) tal-UE

Sa mill-1971, is-SĠP tal-UE ilha toffri aċċess iktar faċli għas-suq tal-UE, għal oġġetti esportati minn pajjiżi li qed jiżviluppaw billi jiġu eliminati jew jitnaqqsu tariffi ta’ importazzjoni b’mod unilaterali (jiġifieri mhux fuq bażi reċiproka). Ir-raġunament wara s-SĠP hi li toffri aċċess aktar faċli għas-suq tal-UE sabiex jitqanqal żvilupp ekonomiku sostenibbli, soċjali u żvilupp ambjentali f’pajjiżi li qed jiżviluppaw - b’mod partikolari, dawk l-iktar fqar u l-iktar vulnerabbli - bl-għan ewlieni li jitnaqqas il-faqar. 

Is-SĠP tikkonsisti minn tliet arranġamenti distinti ma’ pajjiżi benefiċjarji differenti u livelli ta’ preferenzi:

  1. Is-SĠP Standard għal pajjiżi bi dħul baxx jew medju baxx tipprovdi t-tneħħija parzjali jew sħiħa ta’ dazji doganali fuq madwar żewġ terzi ta’ linji tariffarji tal-UE. Dan l-arranġament attwalment (fl-2019) għandu 15-il pajjiż benefiċjarju.
  2. L-arranġament b’inċentiv speċjali għal żvilupp sostenibbli u governanza tajba (SĠP+) inaqqas l-istess tariffi għal 0% għall-pajjiżi “vulnerabbli” bi dħul baxx jew medju baxx li rratifikaw u implimentaw 27 konvenzjoni internazzjonali marbuta mad-drittijiet tal-bniedem, drittijiet tax-xogħol, protezzjoni tal-ambjent u governanza tajba. Is-SĠP+ attwalment għandha 8 pajjiżi benefiċjarji.
  3. L-arranġament Kollox ħlief Armi  (EBA, Everything But Arms). Dan attwalment jikkonsisti minn 48 pajjiż benefiċjarju, jipprovdi lill-pajjiżi l-inqas żviluppati (LDC, least developed countries) b’aċċess għas-suq mingħajr dazju, mingħajr kwoti għall-prodotti kollha tagħhom għajr armi u munizzjon. 

Dwar ir-reviżjoni tas-SĠP tal-UE u dan l-istudju

Il-bażi legali attwali għas-SĠP, ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 978/2012 tal-25 ta’ Ottubru 2012, ser jiskadi fl-aħħar tal-2023. Jekk ma jiġi promulgat l-ebda Regolament SĠP, is-SĠP Standard u SĠP+ ser jitwaqqfu, u l-importazzjonijiet mill-pajjiżi benefiċjariji attwali ser jiġbdu t-tariffi “normali” tal-UE; bl-EBA biss tibqa’ tiġi applikata. Skont kemm pajjiż benefiċjarju jesporta lil UE, dan jista’ jaffettwa b’mod negattiv it-tkabbir, l-impjiegi u l-investiment f’pajjiżi benefiċjarji.

Evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu (ippubblikata f’Ottubru 2018) tas-SĠP ikkonkludiet li l-qafas ta’ ħidma attwali huwa ġeneralment effettiv u qed jissodisfa l-għanijiet li għalihom sar. Il-Parlament Ewropew f’riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva ta’ Marzu 2019 irikonoxxa l-impatt pożittiv tar-Regolament SĠP u għamel għadd ta’ rakkomandazzjonijiet għar-reviżjoni tagħha. Dawn jiffokaw fuq l-inkoraġġiment għal diversifikazzjoni tal-esportazzjoni, enfasi ikbar biex jitjiebu l-istandards ambjentali, impenn mal-azzjonisti u monitoraġġ aħjar tal-implimentazzjoni tas-SĠP.

Il-Kummissjoni Ewropea ser tipprepara valutazzjoni tal-impatt biex teżamina l-impatti ekonomiċi, soċjali, ambjentali u fuq id-drittijiet tal-bniedem ta’ għażliet possibbli ta’ politika fir-rigward ta’ elementi differenti ta’ regolament ġdid tal-UE dwar is-SĠP. Studju implimentat minn konsorzju mmexxi minn BKP Economic Advisers, ditta ta’ riċerka ekonomika u konsultattiva bbażata fil-Ġermanja, jappoġġja l-valutazzjoni tal-impatt billi janalizza l-ħtieġa għal, u l-vantaġġi u l-iżvantaġġi relattivi, diversi għażliet għal titjib li joħorġu mix-xogħol ta’ evalwazzjoni.

Ix-xogħol fuq l-istudju beda f’Diċembru 2019 u ser ikompli għal iktar minn 10 xhur. It-tim ser iħejji tliet rapporti ewlenien, li ser jiġu ppubblikati fuq dan is-sit elettroniku u jiġu diskussi mal-azzjonisti qabel ma jiġu finalizzati.

Study Timeline

December 2019

Kick-off

The kick-off meeting with the Commission was held on 12 December 2019 and launched the inception phase, during which the methodology is finalised.
February 2020
06 May 2020

Civil society dialogue meeting

Webinar with the EU civil society to discuss the draft inception report. Progress meetings with the European Commission and the EU Member States' expert group will also be held.
mid-May 2020

Final inception report

The report will be published on this website.
February-15 July 2020
January 2021

Interim Report

The interim report will be published to provide an update of the research status and to invite comments from stakeholders.
January 2021

Progress meetings

Progress meetings with the European Commission, the EU Member States' expert group and civil society to discuss the interim report.
March 2021
June 2021