Final report

The study has now been completed. Consult the final report as well as subsequent work prepared by the EU institutions. Thank you all for your valuable contributions that have helped us develop the study!

Final report

The study has now been completed. Consult the final report as well as subsequent work prepared by the EU institutions. Thank you all for your valuable contributions that have helped us develop the study!

previous arrow
next arrow

BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

Despre Sistemul Generalizat de Preferințe al UE (SGP)

Din 1971, Sistemul Generalizat de preferințe al UE facilitează accesul pe piața UE pentru bunuri exportate din țările în curs de dezvoltare, eliminând sau reducând unilateral (adică nereciproc) tarifele la importul în UE. Raționamentul din spatele SGP este să se faciliteze accesul pe piața UE pentru a se promova dezvoltarea sustenabilă din punct de vedere economic, social și al mediului înconjurător în țările în curs de dezvoltare – în special cele mai sărace și cele mai vulnerabile – având ca scop principal reducerea sărăciei.

SGP este format din trei acorduri diferite cu țări beneficiare și grade de preferințe diferite:

  1. SGP Standard, pentru țări cu venituri mici și medii spre mici, oferă scutire parțială sau completă de taxele vamale pentru două treimi din liniile tarifare ale UE. De acest acord beneficiază în prezent (în 2019) 15 țări.
  2. Acordul special pentru încurajarea dezvoltării durabile și a bunei guvernări (SGP+) reduce aceleași tarife la 0 % pentru țările „vulnerabile” cu venituri mici și medii spre mici care au ratificat și implementat 27 de convenții internaționale referitoare la drepturile omului, drepturile de muncă, protecția mediului și buna guvernare. De SGP+ beneficiază în prezent 8 țări.
  3. Acordul pentru toate produsele, cu excepția armamentului (EBA), de care beneficiază în prezent 48 de țări, oferă țărilor mai puțin dezvoltate (LDCs) acces pe piață scutit de taxe și cote pentru toate produsele, cu excepția armelor și muniției.

Despre revizuirea SGP al UE și acest studiu

Baza legală actuală a SGP, Regulamentul (UE) nr. 978/2012 din 25 octombrie 2012 al Consiliului, va expira la finalul anului 2023. Dacă nu se va adopta un nou Regulament, SGP Standard și SGP+ vor înceta, iar importurilor din țările care în prezent beneficiază de aceste acorduri li se vor aplica tarifele „obișnuite” ale UE; doar EBA se va aplica în continuare. În funcție de amploarea exporturilor către UE, acest lucru ar putea afecta creșterea economică, gradul de ocupare a forței de muncă și investițiile în țările beneficiare.

O evaluare parțială a SGP (publicată în octombrie 2018) a stabilit că actualul cadru este în mare măsură eficient și își atinge obiectivele. De asemenea, Parlamentul European a confirmat într-o rezoluție nelegislativă din martie 2019 efectul pozitiv al Regulamentului SGP și a făcut o serie de recomandări pentru revizuirea acestuia. Recomandările pun accentul pe încurajarea diversificării exportului, acordarea unei atenții sporite îmbunătățirii standardelor de mediu, implicarea părților interesate și o mai bună monitorizare a implementării SGP.

Comisia Europeană va pregăti un studiu de impact prin care să examineze efectele asupra economiei, societății, mediului și drepturilor omului ale unor posibile variante de politici pentru diverse elemente dintr-un nou Regulament SGP. Studiul implementat de un consorțiu condus de BKP Economic Advisors, o firmă de studii economice și consultanță din Germania, susține evaluarea impactului analizând necesitatea, precum și avantajele și dezavantajele relative ale mai multor opțiuni de îmbunătățire care au rezultat din lucrările de evaluare.

Studiul a început în decembrie 2019 și va continua mai mult de 10 luni. Echipa va pregăti trei rapoarte principale, care vor fi publicate pe această pagină de internet și vor fi discutate cu părțile interesate înainte de finalizare.

Study Timeline

December 2019

Kick-off

The kick-off meeting with the Commission was held on 12 December 2019 and launched the inception phase, during which the methodology is finalised.
February 2020
06 May 2020

Civil society dialogue meeting

Webinar with the EU civil society to discuss the draft inception report. Progress meetings with the European Commission and the EU Member States' expert group will also be held.
mid-May 2020

Final inception report

The report will be published on this website.
February-15 July 2020
January 2021

Interim Report

The interim report will be published to provide an update of the research status and to invite comments from stakeholders.
January 2021

Progress meetings

Progress meetings with the European Commission, the EU Member States' expert group and civil society to discuss the interim report.
March 2021
June 2021