Final report

The study has now been completed. Consult the final report as well as subsequent work prepared by the EU institutions. Thank you all for your valuable contributions that have helped us develop the study!

Final report

The study has now been completed. Consult the final report as well as subsequent work prepared by the EU institutions. Thank you all for your valuable contributions that have helped us develop the study!

previous arrow
next arrow

BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

Over het Schema van Algemene Preferenties (SAP) van de EU

Sinds 1971 biedt het SAP-schema van de EU gemakkelijker toegang tot de EU-markt voor goederen die uit ontwikkelingslanden worden uitgevoerd door eenzijdig (d.w.z. op niet-wederkerige basis) invoertarieven af te schaffen of te verlagen. Het SAP heeft tot doel de toegang tot de EU-markt te vergemakkelijken om een duurzame economische, sociale en ecologische ontwikkeling in de ontwikkelingslanden – met name in de armste en meest kwetsbare – te bevorderen, met als hoofddoel de armoede terug te dringen.

Het SAP bestaat uit drie afzonderlijke regelingen met verschillende begunstigde landen en preferentieniveaus:

  1. Het Standaard SAP voor landen met een laag tot lager gemiddeld inkomen voorziet in een gedeeltelijke of volledige opheffing van de douanerechten op ongeveer tweederde van de tarieflijnen van de EU. Deze regeling telt momenteel (in 2019) 15 begunstigde landen.
  2. De bijzondere stimuleringsregeling voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur (SAP+) verlaagt dezelfde tarieven tot 0% voor "kwetsbare" landen met een laag tot lager gemiddeld inkomen die 27 internationale verdragen op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieubescherming en goed bestuur hebben geratificeerd en uitgevoerd. Het SAP+ telt momenteel 8 begunstigde landen.
  3. De Everything But Arms (EBA)-regeling. Deze regeling telt momenteel 48 begunstigde landen en biedt de minst ontwikkelde landen (MOL's) belastingvrije, quotavrije toegang tot de markt voor al hun producten, met uitzondering van wapens en munitie.

Over de herziening van het SAP van de EU en deze studie

De huidige wettelijke grondslag voor het SAP, Verordening (EU) Nr. 978/2012 van de Raad van 25 oktober 2012, geldt tot eind 2023. Als er geen nieuwe SAP-verordening wordt vastgesteld, zullen het Standaard SAP en het SAP+ niet worden voortgezet en zullen voor de invoer uit de huidige begunstigde landen de "normale" EU-tarieven gelden; alleen de EBA-regeling zou nog worden toegepast. Afhankelijk van de mate waarin een begunstigd land naar de EU exporteert, kan dit een negatief effect hebben op de groei, de werkgelegenheid en de investeringen in de begunstigde landen.

In een tussentijdse evaluatie (gepubliceerd in oktober 2018) van het SAP werd geconcludeerd dat het huidige kader grotendeels effectief is en de doelstellingen ervan verwezenlijkt. Het Europees Parlement heeft in een niet-wetgevende resolutie van maart 2019 ook het positieve effect van de SAP-verordening erkend en een aantal aanbevelingen gedaan voor de herziening ervan. Deze zijn gericht op het stimuleren van de diversificatie van de export, waarbij meer nadruk wordt gelegd op het verbeteren van de milieunormen, op de betrokkenheid van de belanghebbenden en een beter toezicht op de uitvoering van het SAP.

De Europese Commissie zal een effectbeoordeling opstellen om de economische, sociale en ecologische gevolgen en de gevolgen voor de mensenrechten van mogelijke beleidsopties voor verschillende elementen van een nieuwe SAP-verordening van de EU te onderzoeken. De studie die is uitgevoerd door een consortium onder leiding van BKP Economic Advisors, een in Duitsland gevestigd economisch onderzoeks- en adviesbureau, ondersteunt de effectbeoordeling door de noodzaak en de relatieve voor- en nadelen te analyseren van de verschillende opties voor verbetering die uit de evaluatiewerkzaamheden naar voren zijn gekomen.

Het werk aan de studie is in december 2019 begonnen en zal 10 maanden in beslag nemen. Het team zal drie hoofdrapporten opstellen, die op deze website zullen worden gepubliceerd en met de belanghebbenden zullen worden besproken voordat ze worden afgerond.

Study Timeline

December 2019

Kick-off

The kick-off meeting with the Commission was held on 12 December 2019 and launched the inception phase, during which the methodology is finalised.
February 2020
06 May 2020

Civil society dialogue meeting

Webinar with the EU civil society to discuss the draft inception report. Progress meetings with the European Commission and the EU Member States' expert group will also be held.
mid-May 2020

Final inception report

The report will be published on this website.
February-15 July 2020
January 2021

Interim Report

The interim report will be published to provide an update of the research status and to invite comments from stakeholders.
January 2021

Progress meetings

Progress meetings with the European Commission, the EU Member States' expert group and civil society to discuss the interim report.
March 2021
June 2021